خانه

آیین نامه

آیین نامه انجمن‌های علمی دانشجویی در تاریخ 1387/09/18 به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است. (دريافت فايل آيين نامه)

چشم انداز

ايجاد زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها و خلاقیت‌های علمی دانشجویان؛ پرورش توانایی انجام كارتيمي و كسب مهارت‌های كارآفرینی؛ شناسایی مشکلات دانشگاه و ارائه راهکار برای ارتقای سطح علمی-آموزشی دانشگاه

ساختار سازمانی

اداره كل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مسئولیت ساماندهی، حمایت و نظارت بر این تشکل دانشجویی را برعهده دارد.

معرفی

انجمن علمی دانشجویی، تشکلی مستقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با مشارکت داوطلبانه نخبگان جوان، اهداف علمی را دنبال می‌کند. دانشگاه تهران دارای 180 انجمن علمی فعال در تمامی تخصص‌های دانشگاهی می‌باشد.

ارتباط با ما

خ انقلاب، 16 آذر، باشگاه دانشجویان

anjomanelmi@ut.ac.ir

021-66952711

فرم تماس